Uchwałą nr 5/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku,  Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie jakości kształcenia na kierunku “pedagogika” prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydało ocenę pozytywną.

Dodatkowo wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria oceny programowej uzyskały ocenę  w pełni.

Następna ocena programowa na kierunku “pedagogika” w WSHE w Brzegu powinna nastąpić w roku akademickim 2022/2023.