1. Opłata wpisowa: 200,00 zł (płatna do 7 dni od daty zgłoszenia)

Termin zapisu Cena za rok 2023/2024
czerwiec, lipiec, sierpień 20232800 zł
wrzesień 20233100 zł
październik 20233400 zł
WPISOWE:200 zł

Dane do przelewu:

Numer rachunku bankowego: 51 1090 2141 0000 0001 4953 7867

Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Brzegu

ul. Piastowska 14 

49-300 Brzeg.