1. Opłata wpisowa: 200,00 zł (płatna do 7 dni od daty zgłoszenia)

Terminy wpłat: 

I semestr:

  • I rata – do dnia     30 września,
  • II rata – do dnia    15 listopada,

II semestr:

  • III rata – do dnia   15 stycznia,
  • IV rata – do dnia   15 lutego,

III semestr:

  • V rata – do dnia    15 kwietnia,
  • VI rata – do dnia   01 czerwca.
Termin zapisu Cena za rok 2023/2024
czerwiec, lipiec, sierpień 20232800 zł
wrzesień 20233100 zł
październik 20233400 zł
WPISOWE:200 zł

Dane do przelewu:

Numer rachunku bankowego: 51 1090 2141 0000 0001 4953 7867

Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Brzegu

ul. Piastowska 14 

49-300 Brzeg.