Władze Uczelni

 • Rektor: prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz
 • Prorektor d/s ogólnych: dr Aleksandra Aszkiełowicz
 • Dziekan: dr Bogusława Łuków-Turkowska
 • Prodziekan: dr Aneta Ratajek
 • Prodziekan: dr inż. Rafał Leśniak (Filia Nowy Targ)
 • Kanclerz: mgr Stanisław Widocki
 • Z-ca Kanclerza: mgr Mateusz Widocki

Kolegium Rektorskie

 • Rektor: prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz
 • Prorektor d/s ogólnych: dr Aleksandra Aszkiełowicz
 • Dziekan: dr Bogusława Łuków-Turkowska
 • Prodziekan: dr Aneta Ratajek
 • Prodziekan: dr inż. Rafał Leśniak
 • Kanclerz: mgr Stanisław Widocki
 • Z-ca Kanclerza: mgr Mateusz Widocki