Władze Uczelni

 • Rektor: prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz
 • Prorektor d/s ogólnych: dr Aleksandra Aszkiełowicz
 • Dziekan: dr Aneta Ratajek
 • Dziekan Filii w Nowym Targu: dr inż. Rafał Leśniak
 • Prodziakan Filii w Nowym Targu: dr Wojciech Ratajek
 • Kanclerz: mgr Stanisław Widocki
 • Z-ca Kanclerza: mgr Mateusz Widocki

Kolegium Rektorskie

 • Rektor: prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz
 • Prorektor d/s ogólnych: dr Aleksandra Aszkiełowicz
 • Dziekan: dr Aneta Ratajek
 • Dziekan Filii w Nowym Targu: dr inż. Rafał Leśniak
 • Prodziakan Filii w Nowym Targu: dr Wojciech Ratajek
 • Kanclerz: mgr Stanisław Widocki
 • Z-ca Kanclerza: mgr Mateusz Widocki