Etapy rekrutacji:

1. Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego.

2. Dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

  1. podanie o przyjęcie na studia pierwszego stopnia – pobierz
  2. świadectwo dojrzałości – oryginał;
  3. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  4. dwa zdjęcia (3,5 x 4,5 cm – podpisane na odwrocie) + zdjęcie na płycie;
  5. dwa uzupełnione oraz podpisane egzemplarze umowy o zasadach odpłatności za studia
  6. potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (200,00 zł)
  7. umowa (2 egzemplarze) – pobierz

 

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na nr rachunku bankowego:

51 1090 2141 0000 0001 4953 7867

Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Brzegu

ul. Piastowska 14 

49-300 Brzeg.