Etapy rekrutacji:

1. Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego.

2. Dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

  1. podanie o przyjęcie na studia pierwszego stopnia – pobierz
  2. świadectwo dojrzałości – oryginał;
  3. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  4. dwa zdjęcia (3,5 x 4,5 cm – podpisane na odwrocie) + zdjęcie na płycie;
  5. dwa uzupełnione oraz podpisane egzemplarze umowy o zasadach odpłatności za studia – pobierz
  6. potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (200,00 zł).

Dokumenty należy wysłać/dostarczyć na adres:

Małopolskie Centrum Edukacji

ul. Podhalańska 4

34-700 Rabka-Zdrój

(z dopiskiem STUDIA LICENCJACKIE – REKRUTACJA PAŹDZIERNIK 2021).


Uwaga! Warunkiem uzyskania opłaty promocyjnej, obowiązującej przy zapisie w miesiącu wrześniu 2021 r. jest przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych oraz wpłata wpisowego w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania niniejszej wiadomości.

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na nr rachunku bankowego:

BZ WBK 07 1090 2138 0000 0001 1407 9525

Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Brzegu

ul. Piastowska 14 

49-300 Brzeg.